«Πάγωμα» περιουσιακών στοιχείων για τους φοροφυγάδες φέρνει η εγκύκλιος που έστειλε η γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στις εφορίες, ενώ εκτός πλειστηριασμών μένουν ακίνητα που δεσμεύτηκαν για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ούτε το Δημόσιο δεν θα μπορεί να προχωρήσει σε πλειστηριασμό ακινήτων οφειλετών στις περιπτώσεις που τα ακίνητα τους έχουν δεσμευθεί με απόφαση της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η εγκύκλιος δίνει οδηγίες για τις διαδικασίες που ες που πρέπει να ακολουθούνται προκειμένου να ανταλλάσσονται πληροφορίες και δεδομένα ανάμεσα στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων.

Μεταξύ άλλων, με την εγκύκλιο ξεκαθαρίζονται τα ακόλουθα όσον αφορά στη συνεργασία των δύο πλευρών:

  • Ειδικά στις περιπτώσεις διενέργειας φορολογικών ή τελωνειακών ελέγχων και κατά τη διαδικασία είσπραξης χρεών, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών δύναται να ζητήσει και να λάβει από την Αρχή κάθε διαθέσιμη σε αυτήν πληροφορία που είναι πιθανό να σχετίζεται με το διενεργούμενο έλεγχο ή με την επιδιωκόμενη είσπραξη χρέους του υπόχρεου. Η Αρχή δύναται να αποφασίσει να μην παράσχει τις πληροφορίες, εάν η παροχή των πληροφοριών θα έθετε σε κίνδυνο μια συνεχιζόμενη έρευνα της Αρχής. Αυτή η άρνηση δεν μπορεί να υπερβεί χρονικά τους έξι μήνες.
  • Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων φορέων η Αρχή οφείλει να ενημερώνει μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τις περιπτώσεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων που προέρχονται από φορολογικά αδικήματα, τελωνειακά αδικήματα ή αδικήματα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο αποστέλλοντας τις σχετικές αποφάσεις
  • Οι ΔΟΥ και τα ελεγκτικά κέντρα, όταν διαπιστώνουν περιπτώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και των λοιπών αδικημάτων αρμοδιότητάς τους, υποβάλλουν αναφορές στην Αρχή ενημερώνοντας συγχρόνως και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης. Στη συνέχεια, εφόσον κατά την έρευνα της Αρχής συντρέχουν οι από το νόμο οριζόμενες προϋποθέσεις, ο Πρόεδρος της Αρχής διατάσσει, σε επείγουσες περιπτώσεις, την απαγόρευση της κίνησης λογαριασμών, τίτλων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων, καθώς και του ανοίγματος θυρίδων και της μεταβίβασης ή εκποίησης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο