Σε διαγραφή χρεών ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες προχωρά η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ.

Σύμφωνα με την απόφαση θα διαγραφούν ληξιπρόθεσμα χρέη ατόμων που συγκαταλέγονται στην παραπάνω κατηγορία, τα οποία έχουν συσσωρευτεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Αναμένεται να διαγραφούν τα χρέη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων από απλήρωτους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και χρέη από πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια και από το ανταποδοτικό τέλος για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ, 50.000 - 100.000 άτομα θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τη ρύθμιση διαγραφής χρεών.

Τα άτομα της κατηγορίας αυτής, που έχουν χρέη, μπορούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί.