Ανάπτυξη από 1,5% έως 2% «βλέπει» η Alpha Bank για το δεύτερο εξάμηνο του 2014.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της τράπεζας στο εβδομαδιαίο δελτίο «η ανάκαμψη της οικονομίας ενισχύεται από ισχυρούς παράγοντες όπως είναι η εντυπωσιακή αύξηση του εξωτερικού τουρισμού το 2014 για δεύτερο συνεχόμενο έτος, η θετική πορεία των εισπράξεων από τη ναυτιλία το 2014, η αξιοσημείωτη βελτίωση του οικονομικού και του επενδυτικού κλίματος στη και για τη χώρα και η σταθεροποίηση της ιδιωτικής κατανάλωσης - με επιταχυνόμενη επαν-εισροή και των ιδιωτικών καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες, η εντυπωσιακή πορεία της δημοσιονομικής προσαρμογής και η εκ βάθρων αναδιάρθρωση και πλήρης κάλυψη των αναγκών των τραπεζών σε ίδια κεφάλαια που ενισχύουν περαιτέρω το οικονομικό και το επενδυτικό κλίμα, κ.ά».

Σύμφωνα με την Alpha Bank η αύξηση του ΑΕΠ στο τρίτο και στο τέταρτο τρίμηνο του 2014, θα στηριχθεί:

  • Στη σημαντική αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών λόγω της αναμενόμενης σταθεροποίησης των εξαγωγών αγαθών μετά την πτώση τους (με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ) στο πρώτο εξάμηνο του 2014 και της μεγάλης αύξησης των εισπράξεων από τον τουρισμό, την ναυτιλία και τις εξαγωγές λοιπών υπηρεσιών.
  • Στην αναμενόμενη μικρότερη πτώση σε ετήσια βάση των επενδύσεων σε κατοικίες (λόγω σταθεροποίησης του όγκου των εκδοθεισών αδειών οικοδομών στο τετράμηνο Φεβρουαρίου-Μαΐου 2014) που θα επιτρέψει την επιτάχυνση της αυξητικής πορείας των συνολικών επενδύσεων από το τρίτο τρίμηνο του 2014 με σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε λοιπές κατασκευές και σε εξοπλισμό.
  • Στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης στο τρίτο τρίμηνο 2014.