Την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας Hellas online Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ΑΕ αποφάσισε το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με την ασχετική ανακοίνωση στόχος είναι η προστασία των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, από σήμερα 22.08.2014 και έως ότου η εταιρεία ενημερώσει επαρκώς το επενδυτικό κοινό σχετικά με σημερινά δημοσιεύματα.