Γράφει η Αγγελική Κιλιντζόγλου 

Με τους καλύτερους οιωνούς αρχίζουν οι διαδικασίες για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank ύψους 435 εκατ. ευρώ. 

Η πρόσφατη απόφαση του βασικού μετόχου ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ να συμμετάσχει στην αύξηση επενδύοντας τα αναγκαία κεφάλαια και διατηρώντας την καταστατική του μειοψηφία, στέλνει μήνυμα σταθερότητας στην αγορά όσο και στον στρατηγικό επενδυτή, αφού το γεγονός πως ο βασικός μέτοχος στηρίζει την τράπεζα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων από τρίτους υποψήφιους μετόχους. Στόχος εξάλλου της αύξησης είναι η ενίσχυση της ρευστότητας της Attica Bank και η αυτόνομη πορεία της μέσω στρατηγικού επενδυτή. 

Σύμφωνα με πηγές από την Τράπεζα της Ελλάδος το Ταμείο των μηχανικών με την συμμετοχή του στην ΑΜΚ και την πρόθεσή του να διατηρήσει ποσοστό από 34% έως 51% (51% έχει σήμερα) θα πρέπει να κινηθεί με προσοχή και να μην αναγκαστεί να καλύψει ολόκληρη την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ώστε να μην χρειαστεί να βάλει και άλλα χρήματα και κατ΄ επέκταση την περιουσία του ενόψει και των αναλογιστικών μελετών για τα ασφαλιστικά Ταμεία, απομακρύνοντας τον όποιο κίνδυνο να περάσουν νέα βάρη στους ασφαλισμένους του. 

Ωστόσο το μήνυμα που εκπέμπεται από την Τράπεζα της Ελλάδος αλλά και από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση των απαραίτητων κεφαλαίων πρέπει να γίνει από ιδιώτες επενδυτές και όχι από το ΤΣΜΕΔΕ.  

Η διεύρυνση της μετοχικής σύνθεσης της Attica Bank με παράλληλη είσοδο στρατηγικού επενδυτή αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξή της. 

Πέραν των παραπάνω, η μετοχική έκθεση του ΤΣΜΕΔΕ στην Attica Bank κρίνεται ήδη υπερβολική με βάση τα διεθνή πρότυπα διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου, τα οποία επιβάλλει η χρηστή διαχείριση των διαθεσίμων των ασφαλιστικών ταμείων. 

Άλλωστε ενόψει αναλογιστικών μελετών και βιωσιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων αλλά και τα σενάρια ενοποίηση του ταμείου των μηχανικών, το οποίο έτσι κι αλλιώς ανήκει πλέον στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Αυτοαπασχολούμενων (ΕΤΑΑ), με τον ΟΑΕΕ, ο οποίος επίσης χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δημιουργεί θέματα έμμεσης κρατικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η αύξηση κεφαλαίου έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αξιόλογων ξένων αλλά και εγχώριων επενδυτών, οι οποίοι έχουν καταθέσει ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτες προτάσεις. 

Η διοίκηση της Τράπεζας βρίσκεται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με τους υποψηφίους επενδυτές καθώς όπως προκύπτει πληρούν τα σχετικά προαπαιτούμενα που έχει θέσει εγγράφως υπόψη της τράπεζας η ΤτΕ ως προς το προφίλ του στρατηγικού επενδυτή ο οποίος συν τοις άλλοις θα πρέπει να κομίζει πρόταση μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και να ωφελήσει την τράπεζα στην επανεκκίνηση των λειτουργιών της με καθαρά τραπεζικά κριτήρια. 

Όσον αφορά την τιμή της μετοχής αυτή θα αποφασιστεί μετά την κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών των επενδυτών στα μέσα Σεπτεμβρίου.