Τρεις νέες διακρίσεις απέσπασε η Saxo Bank, από διεθνείς θεσμούς στον χρηματοοικονομικό κλάδο, οι οποίοι αναγνωρίζουν την καινοτομία και τα σημαντικά επιτεύγματα που συντελούνται στον κλάδο. 

Η Saxo Bank επενδύει συνεχώς στην τεχνολογία, η οποία αποτελεί τον πυρήνα των δραστηριοτήτων της, ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών για αναβαθμισμένες υπηρεσίες, λειτουργικά συστήματα, εργαλεία ενημέρωσης και ανάλυσης, ρευστότητα, αξιοπιστία και εύρος προϊόντων.

Συγκεκριμένα, η SaxoMobileTrader, η πλατφόρμα της Saxo Bank για συναλλαγές μέσω φορητών συσκευών, αναγνωρίστηκε ως η Καλύτερη Πλατφόρμα Συναλλαγών για Κινητά στην Ευρώπη (Best Mobile Trading Platform) από το περιοδικό Global Banking and Finance Review. Η SaxoMobileTrader προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερα από 30.000 χρηματιστηριακά και εξωχρηματιστηριακά επενδυτικά προϊόντα, μέσα από έναν λογαριασμό, ικανοποιώντας τις ανάγκες των έμπειρων ιδιωτών επενδυτών που επιδιώκουν άμεση πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο (24/7) στις αγορές και τον επενδυτικό λογαριασμό τους. Σήμερα, περισσότερο από το 20% των συναλλαγών των πελατών της Saxo Bank πραγματοποιείται μέσω της SaxoMobileTrader, ποσοστό που η Τράπεζα εκτιμά ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα έτη, καθώς αυξάνεται η χρήση των κινητών συσκευών.

Επιπλέον, η Saxo Bank απέσπασε και μία ακόμα σημαντική διάκριση από το περιοδικό Global Banking and Finance Review, στο πλαίσιο των βραβείων για το 2014, έχοντας αναδειχθεί ως ο Καλύτερος Πάροχος Υπηρεσιών Ιδιωτικής Ετικέτας και Πάροχος Ρευστότητας σε Πολλαπλά Προϊόντα (Best White Label Solution Provider and Multi-Asset Liquidity Provider). Οι συνεργασίες ιδιωτικής ετικέτας αποτελούν σήμερα ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής της Saxo Bank. Μόνο το 2013, 10 τράπεζες εφάρμοσαν την τεχνολογία της Saxo Bank, αυξάνοντας τον αριθμό των συνεργασιών σε 115 από  50 χώρες. Η Saxo Bank υπήρξε πρωτοπόρος το 2001 στην παροχή λύσεων ιδιωτικής ετικέτας στη διαπραγμάτευση συναλλάγματος και συνεχίζει αναπτύσσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, βοηθώντας τους συνεργάτες της να προσφέρουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα συναλλαγών σε πολλαπλές κατηγορίες προϊόντων, μεγαλύτερη ρευστότητα και καλύτερη τεχνολογία διαχείρισης κινδύνου, μέσω ενός μόνο λογαριασμού.

Τέλος, η πλατφόρμα συναλλαγών SaxoTrader, που αποτελεί την υλοποίηση του μακροχρόνιου οράματος της Τράπεζας για διαρκή καινοτομία και βελτίωση του τρόπου συναλλαγών για έμπειρους ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, αναδείχθηκε ως η Καλύτερη Πλατφόρμα Συναλλαγών για Ιδιώτες Επενδυτές (Best Retail Trading Platform), στα βραβεία e-FX Awards του περιοδικού FX Week. Η SaxoTrader προσφέρει πρόσβαση σε μια από τις μεγαλύτερες γκάμες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων 184 ισοτιμιών συναλλάγματος (FX crosses), καθώς και κύριες υπηρεσίες διαμεσολάβησης (brokerage), τη δυνατότητα αξιοποίησης περιθωρίου ασφάλισης (cross-margin) για όλα τα προϊόντα από έναν μόνο λογαριασμό, καθώς και διαφανή τιμολόγηση.