Μειώθηκε το έλλειμμα του προϋπολογισμού στη Ρουμανία στο 0,2% του ΑΕΠ το πρώτο επτάμηνο του 2014.

Στα τέλη Ιουλίου του 2014 καταγράφηκε πρωτογενές πλεόνασμα 0,96% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με πλεόνασμα 0,25% του ΑΕΠ κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, τα έσοδα του ενοποιημένου γενικού προϋπολογισμού, συνολικού ύψους 120,9 δισ. λέι, που αντιπροσωπεύουν το 18,3% του ΑΕΠ, ήταν κατά 4,1% υψηλότερα σε ονομαστικούς όρους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.