Η προώθηση της εξωδικαστικής επίλυσης των υποθέσεων των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι η βασική αρχή του νέου νομοθετήματος για τα «κόκκινα» δάνεια σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνο Μίχαλο.

«Ως γενική αρχή διεκδικούμε τη διάκριση μεταξύ των "κόκκινων" δανείων των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις μεγάλες μονάδες. Ταυτόχρονα, βέβαια, προτείναμε και την εξατομίκευση κάθε περίπτωσης «κόκκινου» δανείου επί τη βάσει των επιχειρηματικών τους σχεδίων και της βιωσιμότητάς τους» ανέφερε ο κ. Μίχαλος, προσθέτοντας:

«Βασική αρχή του νέου νομοθετήματος θα πρέπει παράλληλα να είναι η προώθηση της εξωδικαστικής επίλυσης των υποθέσεων των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των κέντρων διαμεσολάβησης των Επιμελητηρίων όπου θα υπάρχει συναινετική επίλυση των διαφορών. Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται άμεση επίλυση, την ώρα που ο δικαστικός προσδιορισμός των υποθέσεων είναι το νωρίτερο το 2023».