Αύξηση κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Ιονική Ξενοδοχειακή στο πρώτο εξάμηνο και ανήλθε σε 14,7 εκατ. ευρώ από 12,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Ωστόσο τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν σε 127.000 ευρώ έναντι κερδών 1,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, τα οποία οφείλονται κατά κύριο λόγο στην θετική επίδραση της αλλαγής του συντελεστή φορολογίας.