Βελτίωση εμφάνισαν τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Πλαστικά Θράκης στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 137,35 εκατ. ευρώ έναντι 126,79 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013 σημειώνοντας αύξηση 8,3%. 

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 25,89 εκατ. ευρώ σε σχέση με 23 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξημένα κατά 12,6%. Τα ενοποιημένα ΕΒΙΤ ανήλθαν σε 6,53 εκατ. ευρώ σε σχέση με 4,96 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξημένα κατά 31,5%. 

Τα ενοποιημένα EBITDA ανήλθαν σε 10,81 εκατ. ευρώ σε σχέση με 9,47 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξημένα κατά 14,1%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,25 εκατ. ευρώ σε σχέση με 4,24 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξημένα κατά 0,2%. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 3,16 εκατ. ευρώ σε σχέση με 2,82 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αυξημένα κατά 12,1%. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του α' εξαμήνου του 2014:

- Αύξηση του όγκου πωλήσεων λόγω κυρίως της αύξησης του όγκου πωλήσεων στον κλάδο των τεχνικών υφασμάτων (+11,7%)
- Βελτίωση του παραγωγικού κόστους από τη συγκράτηση των σταθερών παραγωγικών δαπανών
- Βελτίωση του προϊοντικού μίγματος
- Αύξηση των εξόδων αναδιοργάνωσης στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού πλάνου των θυγατρικών του ομίλου