«Άγονο» κήρυξε το ΤΑΙΠΕΔ τον διαγωνισμό   για την αποκλειστική διοργάνωση και διεξαγωγή του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, σε κοινή συνεδρίαση με το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, διαπίστωσε ότι δεν είναι ικανοποιητική ούτε η νέα βελτιωμένη προσφορά που υποβλήθηκε σήμερα από την Ένωση Προσώπων «Intralot (SPV No. 1) Limited» και «Intralot (SPV No.2) Limited».

Αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξή του διαγωνισμού.