Μειωμένα έσοδα και κέρδη ανακοίνωσε η ΔΕΗ για το πρώτο εξάμηνο του έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εταιρείας τα συνολικά έσοδα του ομίλου μειώθηκαν κατά 4% ή 117,6 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της χαμηλότερης ζήτησης και των μειωμένων τιμολογίων Υψηλής και Μέσης Τάσης. 

Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 7,8% (2.266 γιγαβατώρες) το πρώτο εξάμηνο του 2014, στις 26.951 GWh έναντι 29.217 GWh το πρώτο εξάμηνο του 2013. Αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και την άντληση, η ζήτηση μειώθηκε κατά 2,2% (589 GWh), κάτι που αποδίδεται μεταξύ άλλων στις ηπιότερες καιρικές συνθήκες του περασμένου χειμώνα. 

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 57,7 εκατ. ευρώ έναντι 62,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013, ενώ τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 547,7 εκατ. ευρώ από 586,3 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2013. 

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Αρθούρος Ζερβός εφιστά την προσοχή στις επικείμενες θεσμικές αλλαγές στη λειτουργία της αγοράς (όπως οι δημοπρασίες ενέργειας παραγόμενης από λιγνιτικά και υδροηλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ) καθώς και στην αύξηση των επισφαλειών. 

«Ένα ορθολογικό ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς που οδηγεί σε μείωση του κόστους για τον τελικό καταναλωτή είναι ακόμη περισσότερο απαραίτητο, με δεδομένη τη συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία η οποία αποτυπώνεται στη σημαντική αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις», δήλωσε συγκεκριμένα ο κ. Ζερβός. 

Οι προβλέψεις για επισφάλειες κλπ. αυξήθηκαν κατά 60 εκατ. ευρώ, σε 249,1 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος (48 εκατ. ευρώ) της αύξησης οφείλεται σε απόφαση της ΡΑΕ με την οποία καταλογίστηκε στη ΔΕΗ η κάλυψη του ελλείμματος που δημιουργήθηκε στην αγορά από την αναστολή λειτουργίας εναλλακτικών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας το 2011-2012. Η ΔΕΗ έχει αμφισβητήσει και δικαστικά την υποχρέωση αυτή, θεωρώντας ότι «δε φέρει καμία ευθύνη για τη δημιουργία του εν λόγω σημαντικού ελλείμματος από ανταγωνιστές της που εισήλθαν στη λιανική αγορά».