Μικρή, αλλά μη αναμενόμενη, αύξηση σημείωσε τον Αύγουστο η ανεργία στη Γερμανία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Εργασίας της χώρας.

Ο αριθμός των ανέργων (εποχιακά προσαρμοσμένος) αυξήθηκε κατά 1.000 σε 2,901 εκατομμύρια, ενώ το ποσοστό ανεργίας διατηρήθηκε σταθερό στο 6,7%, υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης παραμένει εύρυθμη.