Μικρή αύξηση παρουσίασε τον Αύγουστο η ανεργία στη Γερμανία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Εργασίας, ο αριθμός των ανέργων (εποχιακά προσαρμοσμένος) αυξήθηκε κατά 1.000 σε 2,901 εκατομμύρια, ενώ το ποσοστό ανεργίας διατηρήθηκε σταθερό στο 6,7%, υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης παραμένει εύρυθμη.