Την έναρξη δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για τη χορήγηση δικαιώματος για την αποκλειστική διοργάνωση και διεξαγωγή του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα ανακοίνωσε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θα αναφέρονται στην Πρόσκληση, όχι αργότερα από την 12:00μμ ώρα Ελλάδος, την 19η Σεπτεμβρίου 2014.

Η Πρόσκληση θα είναι διαθέσιμη από την 29η Αυγούστου 2014 στον διαδικτυακό τόπο www.hradf.com. Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ για το έργο είναι η Άλφα Τράπεζα και η Credit Agricole και Νομικοί Σύμβουλοι οι δικηγορικές εταιρείες Δρυλλεράκης & Συνεργάτες και Καρατζάς & Συνεργάτες.