Την μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση της Κύπρου σε ξένο νόμισμα στο "Β-" και στο "Β", αντίστοιχα, επιβεβαίωσε ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Capital Intelligence (CI) διατηρώντας παράλληλα τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας σε "σταθερό" ορίζοντα. 

Ταυτόχρονα ο διεθνής οίκος αναμένει ότι η κυπριακή οικονομία θα επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μέχρι το τέλος του 2015, ενώ διαβλέπει σειρά κινδύνων σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο καθυστερήσεων στην εφαρμογή του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. 

Οι αξιολογήσεις της κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον οίκο, αντικατοπτρίζουν τη μείωση των βραχυπρόθεσμων κινδύνων χρηματοδότησης, που υποστηρίζεται από την καλή πρόοδο που έχει σημειωθεί από την Κυβέρνηση στην υλοποίηση του οικονομικού προγράμματος που συμφωνήθηκε με την Τρόικα. 

Ο CI αναφέρεται επίσης στην επιτυχημένη ολοκλήρωση των τεσσάρων αξιολογήσεων της Τρόικας, στην μεγάλης κλίμακας αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, στα μέτρα για την ενίσχυση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και στην έγκριση της νομοθεσίας για τις ιδιωτικοποιήσεις. 

Στο βασικό του σενάριο ο οίκος CI εκτιμά ως αρκετά ισχυρή τη δέσμευση της κυπριακής Κυβέρνησης για μεταρρυθμίσεις ώστε να διασφαλιστούν οι επόμενες δόσεις της οικονομικής βοήθειας και να αποφευχθούν τυχόν κενά στην χρηματοδότηση, τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες.

Ωστόσο, ο διεθνής οίκος διαβλέπει κινδύνους σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο καθυστερήσεων στην εφαρμογή του προγράμματος οι οποίες ενδεχομένως να εμποδίσουν την εκταμίευση μελλοντικών δόσεων, ιδίως ενόψει της σημαντικής αντίδρασης σε ορισμένες από τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με τη νομοθεσία για τις εκποιήσεις - η οποία συζητείται στο Κοινοβούλιο. 

Σημειώνει ότι τα δημόσια οικονομικά δεν βρίσκονται ακόμη σε μια σταθερή πορεία και ότι οι ανησυχίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κρατικού χρέους παραμένουν το μεγαλύτερο εμπόδιο για τις αξιολογήσεις. 

Προς το παρόν, σύμφωνα με τον CI, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί σταδιακά προς το 105% του ΑΕΠ μέχρι το 2020, ωστόσο, η δυναμική του χρέους θα μπορούσε εύκολα να αντιστραφεί καθώς είναι ευαίσθητη σε διάφορους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων της ασθενέστερης από την αναμενόμενη οικονομική ανάπτυξη, του εκτροχιασμού των δημοσιονομικών ή των πρόσθετων κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών. 

Αναφέρει επίσης ότι εκτός από την αδυναμία του τραπεζικού τομέα και τα θέματα της βιωσιμότητας του χρέους, οι αξιολογήσεις της Κύπρου εξακολουθούν να επηρεάζονται από τις μεγάλες κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις και την περιορισμένη ανταγωνιστικότητα και σημειώνει ότι το ποσοστό ανεργίας είναι ένα από τα υψηλότερα στην ΕΕ, καθώς η οικονομία ακόμη προσαρμόζεται σε πιο βιώσιμο πρότυπο ανάπτυξης που να δημιουργεί θέσεις εργασίας.