Κατά 0,3% μειώθηκε το ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο φέτος, παρά το γεγονός ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναθεώρησε οριακά επί τα χείρω την αρχική εκτίμησή της (ύφεση 0,2%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,1% το πρώτο τρίμηνο εφέτος και σε μέσο όρο πρώτου εξαμήνου καταγράφεται πτώση κατά 0,7% (το πρώτο εξάμηνο πέρυσι, το ΑΕΠ είχε μειωθεί κατά 5%).

Όπως εξηγεί η ΕΛΣΤΑΤ, η αναθεώρηση των στοιχείων για το δεύτερο τρίμηνο, είναι αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός Ιουνίου εισαγωγών και εξαγωγών), είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού). Επιπλέον, τα στοιχεία ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο 2014 έχουν αναθεωρηθεί λόγω της ενσωμάτωσης νέων στοιχείων βραχυχρόνιων στατιστικών (αναθεώρηση δείκτη βιομηχανικής παραγωγής, διαθεσιμότητα δείκτη τιμών παραγωγού στις υπηρεσίες) και επικαιροποίησης στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης.

Η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρέμεινε αμετάβλητη το δεύτερο τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 (μηδενική μεταβολή καταγράφηκε τόσο στην καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών, όσο και σε αυτή της Γενικής Κυβέρνησης).

Στον τομέα των ιδιωτικών επενδύσεων, ο ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά 4,1% (έναντι μείωσης 18% το δεύτερο τρίμηνο 2013) και ο ακαθάριστος σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου σημείωσε πτώση κατά 0,8% (έναντι μείωσης 11,5% το δεύτερο τρίμηνο 2013).

Αύξηση 5,3% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 3,4% και οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 15,6%). Από την άλλη πλευρά, αύξηση 4,6% παρουσίασαν και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6%).

Σημειώνεται, ότι σε τρέχουσες τιμές το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο τέλος του δευτέρου τριμήνου εφέτος σε 45,103 δισ. ευρώ (από 46,286 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο πέρυσι) και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το δεύτερο τρίμηνο 2005 (47,514 δισ. ευρώ).

Στο υπουργείο Οικονομικών, εκτιμούν ότι θα υπάρξει ανάπτυξη για το σύνολο του τρέχοντος έτους, λόγω, κυρίως, της καλύτερης πορείας του τουρισμού, με τον στόχο για αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,6% να θεωρείται ρεαλιστικός.