Μείωση της τάξης του 0,2% παρουσίασε το ΑΕΠ της Γερμανίας το δεύτερο τρίμηνο του 2014, όπως ανέφερε η στατιστική υπηρεσία της χώρας. 

Σε εποχικά προσαρμοσμένους όρους, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,2%, έπειτα από αύξηση 0,7% που είχε σημειώσει το πρώτο τρίμηνο.

Σε ετήσια βάση, η γερμανική οικονομία «έτρεξε» με ρυθμό 1,2% το δεύτερο τρίμηνο.

Από τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας προκύπτει ότι η εγχώρια ζήτηση προσέθεσε 0,1 ποσοστιαία μονάδα στο ΑΕΠ, ενώ το καθαρό εμπόριο «έκοψε» 0,2 ποσοστιαία μονάδα.