Επτά είναι τα μέτρα για την ενίσχυση της απασχόλησης που πρότεινε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, τα μέτρα έχουν ως εξής:

  • Μείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων ως εργαλείου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, η οποία θα πρέπει να γίνει πρακτικά μέσα από την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας.
  • Εξειδικευμένο σχεδιασμό δράσεων ανά κατηγορία ανέργων.
  • Αξιολόγηση και εκ νέου σχεδιασμό των κίνητρων για την απασχόληση των ανέργων.
  • Αποτίμηση του υφιστάμενου και δημιουργία νέου πλαισίου για την πρώτη εργασιακή εμπειρία, μαθητεία και πρακτική άσκηση.
  • Ουσιαστική διασύνδεση πανεπιστημίων και επιχειρήσεων για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.
  • Δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών σε δεξιότητες για το ανθρώπινο δυναμικό, με σκοπό τον καλύτερο σχεδιασμό των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
  • Αξιολόγηση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, με στόχο την αποφυγή κατασπατάλησης πόρων σε μη παραγωγικές δράσεις, καθώς και την ενίσχυση των συμπράξεων των κοινωνικών εταίρων με κρατικούς φορείς.

«Οι νέες θέσεις εργασίας και η βελτίωση των εισοδημάτων θα επιτευχθούν μόνο μέσω της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα, με τη δημιουργία περισσότερων και μεγαλύτερων ιδιωτικών επιχειρήσεων» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας κατά τη συνεδρίαση.

Ουσιαστική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της απασχόλησης στη χώρα μας είναι η προώθηση των μεταρρυθμίσεων και των δομικών αλλαγών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της οικονομίας, συνολικά.