Ειδικό... σχέδιο ώστε να μην φεύγουν στο εξωτερικό εξαιρετικοί έλληνες επιστήμονες (brain drain) σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας. Το σχέδιο εισηγήθηκε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης.

Ο κ. Βρούτσης, τόνισε ότι «το φαινόμενο αυτό το οποίο εντάθηκε τα τελευταία χρόνια της κρίσης, συνιστά έναν πραγματικό κίνδυνο για το σήμερα και, κυρίως, το αύριο της χώρας. Τραυματίζει την κοινωνική συνοχή και υπονομεύει καίρια τον μακροχρόνιο αναπτυξιακό δυναμισμό της χώρας μας».

Το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνει θεσμικά κίνητρα και χρηματοδοτικές διευκολύνσεις με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου τόσο προς επιχειρήσεις και φορείς όσο, κυρίως, προς τους ίδιους τους νέους, ώστε οι καλύτεροι και αριστεύσαντες απόφοιτοι των ελληνικών Πανεπιστημίων (από πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα) να αξιοποιηθούν από την ελληνική αγορά εργασίας. Η παρέμβαση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

«Τα χρυσά μυαλά» που θα βγαίνουν κάθε χρόνο από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θα εισέρχονται με τις καλύτερες προϋποθέσεις στην παραγωγή και τη δημιουργία, ενδυναμώνοντας το νέο, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό, αναπτυξιακό πρότυπο της οικονομίας» ανέφερε ο κ. Βρούτσης.