Το ποσό των 1.137,5 εκατ. ευρώ άντλησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) μέσω δημοπρασίας έντοκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,00% από 2,02% κατά την αντίστοιχη δημοπρασία στις 5 Αυγούστου 2014.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοινώθηκε, η δημοπρασία έντοκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων αφορούσε ποσό ύψους 875 εκατ. ευρώ. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,186 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,50 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014, στις 12 μμ.

TAGS