Στα 3,3 δισ. ευρώ ανήλθε το δημόσιο χρέος της ΠΓΔΜ.

Στα τέλη Ιουλίου το χρέος αυξήθηκε κατά 505 εκατ. ευρώ, γεγονός που οφείλεται στην έκδοση, στα μέσα Ιουλίου, επταετούς ευρωομολόγου της χώρας στις διεθνείς αγορές, ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε το ΔΝΤ (πριν από την εκταμίευση του ποσού των 500 εκατ. ευρώ από την έκδοση του ευρωομολόγου), το σύνολο του δημόσιου χρέους της ΠΓΔΜ (στο οποίο εκτός από το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης συμπεριλαμβάνονται και τα χρέη των δημόσιων επιχειρήσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας) ανερχόταν στο 44,8% επί του ΑΕΠ ή σε απόλυτους αριθμούς στα 3,584 δισ. ευρώ.

Εάν στο ύψος του χρέους της ΠΓΔΜ που γνωστοποίησε το ΔΝΤ συμπεριληφθεί και ο δανεισμός 500 εκατ. ευρώ από τον πρόσφατο δανεισμό, τότε το σύνολο του δημόσιου χρέους ανέρχεται στο 51% επί του ΑΕΠ και πρόκειται για το υψηλότερο δημόσιο χρέος που καταγράφει ποτέ η η χώρα.