Παρελθόν θα αποτελούν τα πολλά ασφαλιστικά Ταμεία το 2017 αφού η κυβέρνηση προωθεί τη λειτουργία ενός ενιαίου ταμείου συντάξεων για όλους, με ενιαίο κανονισμό ασφάλισης και παροχών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα πρόκειται για το Ενιαίο Εθνικό Ασφαλιστικό Ταμείο (ΕΕΑΤ) για τους συνολικά 11,5 εκατομμύρια άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους και συνταξιούχους.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το μέτρο που προβλέπεται ως εναλλακτικό σενάριο και στο προσχέδιο της μελέτης του ΚΕΠΕ για την διοικητική ενοποίηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης έχει ήδη συζητηθεί με την τρόικα, η οποία το έχει δεχθεί.

Ειδικότερα, μέσα από τον νέο ενιαίο συνταξιοδοτικό φορέα το Δημόσιο θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί άμεσα τυχόν αλλαγές στον εργασιακό βίο των εργαζομένων και ανάλογα να υπολογίζεται αυτοματοποιημένα η σύνταξη του εκάστοτε δικαιούχου. 

Σύμφωνα με το πλάνο το 2014 προβλέπεται η δημιουργία Ενιαίου Κέντρου Απονομής Συντάξεων καθώς και η δημιουργία ενιαίου μηχανισμού είσπραξης των εισφορών και των φορολογικών εσόδων. 

Το 2015 προβλέπεται η ενοποίηση του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων 9γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών) με τον οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ). Κατόπιν προβλέπεται η ένταξη στο ΙΚΑ του νέου μεγάλοου Ταμείου που θα προκύψει από την ενοποίηση ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ με ενιαίο θεμισκό πλαίσιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες και έπειτα θα υπάρξει αναδιοργάνωση του ΟΓΑ. 

Το 2017 θα υπάρξει ένα Ταμείο για όλους, το Ενιαίο Εθνικό Ασφαλιστικό Ταμείο (ΕΕΑΤ). 

Στο Ταμείο θα ενταχθούν εκτός από τους 5.9720.000 ενεργούς ασφαλισμένους και τους 2.657.000 συνταξιούχους και τα 2.882.000 προστατευόμενα μέλη τους.