Η ψηφιακή τεχνολογία απειλεί με συρρίκνωση τα αυστραλιανά Ταχυδρομεία, των οποίων τα κέρδη παρουσίασαν φέτος μείωση κατά 35% και περιορίστηκαν στα 116 εκατομμύρια δολάρια.

Η πτώση των κερδών των αυστραλιανών Ταχυδρομείων οφείλεται στη μείωση της αλληλογραφίας, καθώς οι περισσότεροι πλέον επικοινωνούν με email και όχι με επιστολές.