Αύξηση κατά 1,6% σημείωσε το ΑΕΠ της Βουλγαρίας το β' τρίμηνο του 2014, έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. 

Σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ σημείωσε αύξηση 0,5%, ανακοίνωσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της χώρας (NSI). 

Το β' τρίμηνο του 2014, το ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 19,517 δισ. λέβα, τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση. Βασικός παράγοντας της αύξησης του ΑΕΠ το διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους ήταν οι εξαγωγές. Το δικό τους μερίδιο στην ανοδική πορεία του ΑΕΠ είχαν και άλλοι τομείς, όπως η βιομηχανία (3,8%) και οι επενδύσεις (3,9%). 

Ο αριθμός των απασχολούμενων σημείωσε αύξηση περίπου κατά 10.000 άτομα σε ετήσια βάση, διαμορφώνοντας το σύνολο των απασχολούμενων σε 3,526 εκατομμύρια άτομα (στο τέλος Ιουνίου). Από το σύνολο των απασχολούμενων, το 24,5% εργάζεται στον βιομηχανικό τομέα.