Ανάπτυξη από 1,5% έως και 2% βλέπει για το δεύτερο εξάμηνο του 2014 η Alpha Bank.

«Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στηρίζεται σε γερές βάσεις και ειδικότερα, στην ήδη σημαντική και επιταχυνόμενη αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου εκτός των επενδύσεων σε κατοικίες, στη σημαντική αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, στη σταθεροποίηση και την επικείμενη ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης και στην ελαχιστοποίηση της πτώσης και τελικά στην σταθεροποίηση και της δημόσιας κατανάλωσης«, αναφέρουν μεταξύ άλλων σε έκθεσή τους οι αναλυτές της τράπεζας.

TAGS