«Δεν πρέπει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός στην συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», τονίζει η Eurobank.

Ταυτόχρονα σημειώνεται πως «η μείωση της αβεβαιότητας στην αγορά και η αύξηση της αξιοπιστίας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».

Οι αναλυτές της τράπεζας, εκτιμούν, επίσης, ως ενθαρρυντικά τα «σημάδια για τη σημαντική επιβράδυνση στη μείωση της κατανάλωση και την αύξηση των εξαγωγών και υπηρεσιών. Από την πλευρά της δαπάνης (ΑΕΠ) η κατανάλωση και οι εξαγωγές αποτέλεσαν τις βασικές συνιστώσες για την επιβράδυνση της ύφεσης (-0,27%). Η συνεισφορά των εξαγωγών στον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης ήταν της τάξης των 1,97 ποσοστιαίων μονάδων. Η ιδιωτική κατανάλωση παρέμεινε σταθερή στα επίπεδα του 2ου τριμήνου του 2013, ήτοι 28,21 δις ευρώ (σταθερές τιμές 2005)».

TAGS