Μεγάλη αύξηση των εισαγωγών και μείωση των εξαγωγών σημειώθηκε τον Ιούλιο εφέτος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της χώρας. 

Ειδικότερα, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 4.348,5 εκατ. ευρώ, έναντι 3.948,4 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 10,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση 9,3%). 

Από την άλλη πλευρά, η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.456,9 εκατ. ευρώ, έναντι 2.484,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Ιούλιο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 1,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση 1,8%).