Την τροποποίηση του έργου «Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου-υπηρεσιών» υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

Σύμφωνα με την απόφαση, μεταφέρονται άμεσα στο τρίτο τρίμηνο του 2014 (από το τέταρτο όπου ήταν ενταγμένες) πιστώσεις ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται όχι μόνο η απρόσκοπτη συνέχιση των χρηματοδοτήσεων για το έργο, αλλά δίδεται η δυνατότητα στους επενδυτές να απορροφήσουν ταχύτερα διπλάσιο ποσό στο τέλος του τρίτου τριμήνου, συνολικού ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, ο υφυπουργός ενέκρινε πιστώσεις ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, για τους φορείς υλοποίησης έργων Ψηφιακής Σύγκλισης και συγκεκριμένα της «ενίσχυσης επιχειρήσεων υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ict4growth)»