Πολύ πιθανή θεωρούν την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας την Παρασκευή από τον Standard & Poor's η Commerzbank και η Bank of America Merill Lynch.

Σε έκθεσή της η Bank of America Merill Lynch εκτιμά ότι είναι πιθανή η αναβάθμιση κατά μία βαθμίδα, από B σε B-, της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας από τον οίκο αξιολόγησης S&P.

Το ίδιο εκτιμά και η γερμανική Commerzbank, η οποία θεωρεί πως είναι πολύ πιθανή η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας κατά μία βαθμίδα, καθώς και η βελτίωση των προοπτικών της (outlook) σε «θετικές».

Από την άλλη πλευρά, η αμερικανική Citigroup προβλέπει ότι η αξιολόγηση της χώρα θα παραμείνει αμετάβλητη. 

Αναλυτές, μάλιστα, εκτιμούν ότι επίκεινται και άλλες αναβαθμίσεις από τη Fitch στις 21 Νοεμβρίου και τη Moody's στις 28 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Αυγούστου η Moody's αναβάθμισε τη χώρα κατά δύο βαθμίδες, σε Caa1 από Caa3, και διατήρησε σε «σταθερές» τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη διεθνή συγκυρία.