Απαισιόδοξη εμφανίζεται η  εμπορική ένωση Confesercenti για την πιθανότητα ανάκαμψης της οικονομίας της Ιταλίας μέσα στο 2015.

Σε έκθεση της η ένωση εκτιμά ότι από το 2008 μέχρι το 2012 η φορολογική πίεση αυξήθηκε στην Ιταλία κατά 20 δισεκατομμύρια ευρώ, φθάνοντας το 44% του παραγόμενου εισοδήματος.

Η Confesercenti εκτιμά ότι θα χρειασθούν επτά χρόνια για να μπορέσει να επανέλθει το ΑΕΠ της χώρας στο επίπεδο του 2007, και οκτώ χρόνια για να μειωθεί ο πληθωρισμός στο ποσοστό που είχε καταγραφεί πριν επτά χρόνια.

Προτείνει ταυτόχρονα για να επιτευχθεί η επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη να επεκταθούν οι φορολογικές ελαφρύνσεις της τάξης των 80 ευρώ τον μήνα και στους συνταξιούχους με βεβαιωμένα εισοδήματα μέχρι και 25.000 ευρώ (μικτά) τον χρόνο, την συγχώνευση των μικρών δήμων, την κατάργηση των νομαρχιών και μέρους των δημοτικών οργανισμών.