Σε υποβάθμιση της προοπτικής των κρατικών τίτλων της Βραζιλίας σε «αρνητική» από «σταθερή» προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody's Investors Service. 

Ο οίκος αξιολόγησης επικαλέστηκε το γεγονός ότι η παρατεταμένη επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας αυτής και η επιδείνωση των δεικτών που αφορούν το χρέος τους αντανακλούν έναν κίνδυνο μείωσης της αξιοπιστίας της.

Ο Moody's «αναμένει ότι η οικονομία της Βραζιλίας θα συνεχίσει να καταγράφει χαμηλή ανάπτυξη και υπολογίζει ότι η αύξηση του ΑΕΠ της πιθανόν θα συνεχίσει να υπολείπεται του 3% που θα μπορούσε να φθάσει», ανέφερε ο οίκος σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε.

Ωστόσο, ο οίκος διατηρεί την αξιολόγησή του για το κρατικό αξιόχρεο της Βραζιλίας στη βαθμίδα Baa2 επικαλούμενος την ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η χώρα στα εξωτερικά χρηματοοικονομικά σοκ.

Η μείωση της προοπτικής του αξιόχρεου ενός κράτους γενικά αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει περίπτωση υποβάθμισής του εντός μερικών μηνών.