Προς τα πάνω αναθεώρησε το ITSTAT τον υπολογισμό του για το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Ιταλίας το 2011.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί το έλλειμμα σε 3,5% του ΑΕΠ από 3,7% προηγουμένως. Μεγάλο μέρος του ιταλικού Τύπου ωστόσο επέλεξε να τονίσει το γεγονός ότι στην αύξηση αυτή συνέβαλε και η παραοικονομία.

Η αναθεώρηση οφείλεται σε μια σειρά μεθοδολογικών αλλαγών, οι οποίες, σημείωσε το ISTAT, το οδήγησαν να προσθέσει άλλο ένα 3,7% στο αρχικά υπολογιζόμενο ιταλικό ΑΕΠ.

Η μεταβολή αυτή αναμένεται πως θα βελτιώσει τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ και για τα επόμενα χρόνια, είπε ένας εκπρόσωπος του ινστιτούτου, χωρίς πάντως να διευκρινίσει πόσο.

Το 2012 και το 2013 το δημόσιο έλλειμμα ανήλθε ακριβώς στο 3% του ΑΕΠ, δεν παραβίασε δηλαδή το όριο που έχει οριστεί με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο της ΕΕ.

Το 2013, το έλλειμμα αυξήθηκε 0,2% λόγω του κόστους της ανταλλαγής χρέους. Αυτή η αύξησή του ωστόσο θα διαγραφεί στην αναθεωρημένη εκτίμηση του ISTAT, η οποία θα δοθεί στη δημοσιότητα την 22η Σεπτεμβρίου.