Ένας μόνιμος μηχανισμός καταγραφής των αναγκών της αγοράς εργασίας δημιουργείται από το υπουργείο Εργασίας. Ο μηχανισμός αυτός θα αποτυπώνει τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες εργαζομένων. 

Τη σχετική υπουργική απόφαση υπέγραψε ο κ. Γιάννης Βρούτσης και έτσι προαιρετικά αρχικά οι επιχειρήσεις θα υποβάλουν συμπληρωμένο ένα ερωτηματολόγιο, ταυτόχρονα με την υποβολή των καταστάσεων προσωπικού που γίνεται κάθε χρόνο. 

Η συμπλήρωση του «Εντύπου Έρευνας Ανίχνευσης Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες και Δεξιότητες» αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια ανίχνευσης των αναγκών του ιδιωτικού τομέα που θα συνδράμει σημαντικά στην ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης, στη στόχευση της κατάρτισης και στην ανάπτυξη του θεσμού της μαθητείας. Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι η δημιουργία στο μέλλον, ενός μόνιμου μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας.
 
Όπως εκτιμάται από το υπουργείο Εργασίας με την εφαρμογή του μέτρου, θα δημιουργηθεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των δράσεων και των προγραμμάτων για την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας. Οι δράσεις αυτές θα είναι στο εξής στοχευμένες και θα απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς αλλά και των ίδιων των ανέργων.
 
Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, πρόκειται για «μια μεταρρυθμιστική τομή στο πεδίο των πολιτικών απασχόλησης στο των δομικών μεταρρυθμίσεων που προωθεί το υπουργείο Εργασίας. Η αλλαγή αυτή, μέσω της αποτελεσματικότερης σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, θα συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση της διαρθρωτικής διάστασης της ανεργίας στην Ελλάδα».
 
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και με βασικό άξονα το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» δημιουργούμε εντός του 2014 μόνιμο μηχανισμό διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας» τονίζει ο κ. Βρούτσης και προσθέτει: «Τα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης δεν θα σχεδιάζονται πλέον "στα τυφλά", όπως στο παρελθόν, αλλά στη βάση των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων και των ανέργων. Πρόκειται για ένα μοναδικό και καινοτόμο εργαλείο στην προσπάθειά μας για την καταπολέμηση της ανεργίας και ειδικά αυτής των νέων».

Στην ίδια υπουργική απόφαση ορίζεται, ότι η ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων καταστάσεων προσωπικού των επιχειρήσεων, δηλαδή το έντυπο Ε4, θα γίνεται το χρονικό διάστημα από 1 έως 21 Οκτωβρίου κάθε έτους. Η χρονική περίοδος που παρέχεται για την υποβολή, είναι μικρότερη από εκείνη που ίσχυε έως σήμερα, όμως οι επιχειρήσεις δεν θα χρειάζεται πλέον να καταγράψουν εξαρχής το σύνολο του προσωπικού τους που είναι ήδη καταγεγραμμένο στο σύστημα «Εργάνη», αλλά μόνο τις μεταβολές που έχουν μεσολαβήσει.