Λύση δόθηκε στις καθυστερήσεις πληρωμών εκτελεσμένων έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ (υπάγεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος)και του ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ (υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών).

Σε σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Ανάπτυξης Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο που διεξήχθη στο ΥΠΑΝ και πήραν μέρος o Γραμματέας Επενδύσεων κ. Γ. Γιαννούση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, στελέχη των υπουργείων Περιβάλλοντος,  Εσωτερικών,αλλά και  εκπρόσωποι του ΣΑΤΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών που διαθέτει 900 μέλη- μικρές και μεσαίες εργοληπτικές εταιρίες ), αποφασίσθηκε να δοθεί τέλος στην πολύμηνη καθυστέρηση των πληρωμών στα μέλη-εταιρίες του Συνδέσμου, αλλά και να δημιουργηθεί  ειδικό χρονοδιάγραμμα εξόφλησης τους.

Συγκεκριμένα, αποφασίσθηκε:

Για τις πιστοποιημένες  Εργασίες του ΕΠΠΕΡΑΑ (ΥΠΕΚΑ) , θα καλυφθούν όλες οι πληρωμές  που ήταν προγραμματισμένες μέχρι τις 10/8,  την επόμενη εβδομάδα 15/9/2014, μετά από έγκριση που δόθηκε από το ΥΠΑΝ, για αύξηση του ορίου πληρωμών κατά 56 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες  για τις πιστοποιήσεις των Εργασιών της περιόδου 15/8-15/9. 

Επίσης, ανά 15νθήμερο θα υπάρχει προγραμματισμός εξόφλησης των υπόλοιπων πιστοποιημένων εργασιών, κατόπιν αιτήματος της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ. 

Για τα έργα ΕΦΔ της ΕΕΤΑΑ  (ΥΠΕΣ) που έχουν εκτελεστεί και  αφορούν 156 μικρά και μεσαία υλοποιημένα έργα σε εκατοντάδες Δήμους της χώρας,  ήδη έχουν εκχωρηθεί  στους φορείς διαχείρισης  56,4 εκατ. ευρώ , από τα οποία 18 εκατ. προγραμματίζονται να πληρωθούν  κατά την ερχόμενη εβδομάδα.

Όπως δήλωσε ο κ. Κωνσταντινόπουλος , «βασικός στόχος του Υπουργείου είναι, να διοχετευθούν προγραμματισμένα  και όσο το δυνατόν ταχύτερα, οι εξασφαλισμένοι πόροι  στην Αγορά, όπως άλλωστε κάναμε και στην περίπτωση  του ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος ), ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα και να δημιουργηθούν προϋποθέσεις γρήγορης ανάκαμψης  της Οικονομίας και  κατ'  επέκταση της απασχόλησης» .