Την άποψη ότι το τραπεζικό σύστημα πρέπει να παρέχει ουσιαστική στήριξη σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις διατύπωσε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας.

Κατά την της Προγραμματικής Συμφωνίας με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας ο κ. Σάλλας επεσήμανε ότι παράλληλα πρέπει να υπάρξουν ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τους επιχειρηματίες στο μέτωπο των ασφαλιστικών και φορολογικών τους θεμάτων.

Επισημαίνοντας ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα αρχίζει να βελτιώνεται, υπογράμμισε, ο κ. Σάλλας ότι «η Τράπεζα Πειραιώς, με πρόγραμμα και συγκεκριμένους στόχους, πρωτοστατεί στη γενικότερη προσπάθεια για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, τη στήριξη της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, που είναι προϋποθέσεις αναγκαίες για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΒΕΑ Παύλος Ραβάνης σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως οι ρυθμίσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθούν τη ρύθμιση δανείων που δρομολογούν οι τράπεζες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Σε ότι αφορά τη συμφωνία, η Τράπεζα Πειραιώς θα δημιουργήσει σε συνεργασία με το Επιμελητήριο και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, νέες δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, σε παραγωγικές δραστηριότητες που θα αξιοποιούν τα συγκριτικά στοιχεία της οικονομίας.

Ειδικότερα, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς:

  • Θα ενημερώνει τα μέλη του ΒΕΑ, για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των επενδυτικών τους σχεδίων μέσω αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, με έμφαση σε προϊόντα που συμβάλλουν στη στήριξη των επιχειρήσεων ενισχύοντας παράλληλα την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.
  • Θα διευκολύνει και θα εξυπηρετεί τα μέλη του ΒΕΑ, στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή εθνικών ενισχύσεων.

Η Τράπεζα Πειραιώς και το ΒΕΑ, θα επιχειρήσουν από κοινού να δημιουργήσουν, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, «θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας» για να δώσουν ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες για καινοτομία και νέες παραγωγικές δραστηριότητες.