Παρά τις προσπάθειες συγκράτησης της η ανεργία συνεχίζει να καλπάζει στη χώρα μας. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ τον Ιούλιο καταγράφηκε αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων κατά 1,84%. 

Πλέον το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούν εργασία είναι 835.282 άτομα έναντι 820.156 τον προηγούμενο μήνα.

Από αυτά 446.665 (ποσοστό 53,47%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 388.617 (ποσοστό 46,53%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Αύξηση εμφανίζει και ο αριθμός των επιδοτουμένων ανέργων, κατά 12,85%, ο οποίος ανήλθε τον Ιούλιο στους 89.850 έναντι 79.621 τον Ιούνιο.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εγγεγραμμένων ανέργων είναι ηλικίας από 30 έως 54 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Έλληνες υπήκοοι, ενώ προηγούνται σταθερά οι γυναίκες.

Άνδρες είναι οι 324.518 άνεργοι και γυναίκες οι 510.764.

Σε εκπαιδευτικό επίπ​εδο «χωρίς εκπαίδευση» το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 14.127 άτομα (ποσοστό 1,69%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο "υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)" ανήλθε σε 266.804 άτομα (ποσοστό 31,94%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο "δευτεροβάθμια εκπαίδευση" ανήλθε σε 398.768 άτομα (ποσοστό 47,74%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο "τριτοβάθμια εκπαίδευση" ανήλθε σε 155.583 άτομα (ποσοστό 18,63%).