Μέτρια αλλά βελτιούμενη είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, η χώρα μας κατατάσεται στην τρίτη κατηγορία των κρατών μελών της ΕΕ μαζί με τνη Εσθονία, τη Λιθουανία, την Ισπανία, τη Λετονία, την Τσεχία , την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία.

Όπως προκύπτει από την έκθεση, στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται η Ολλανδία, η Γερμανία η Δανία και η Ιρλανδία με «υψηλή και βελτιούμενη ανταγωνιστικότητα».

Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστρία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Σουηδία και η Φινλανδία που εμφανίζουν «υψηλή, αλλά στάσιμη ή μειούμενη ανταγωνιστικότητα».

Αισιοδοξία για την Ελλάδα

Όπως αναφέρει η Κομισιόν για την Ελλάδα τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι η χώρα επιστρέφει στην ανάπτυξη μετά από μια παρατεταμένη και βαθιά ύφεση.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ανάπτυξη επιστρέφει το 2014, οι δείκτες εμπιστοσύνης εξακολουθούν να βελτιώνονται και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητα και το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής οδήγησε στη μείωση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών ανισορροπιών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η ανάκαμψη θα εδραιωθεί το 2015, αλλά η πλήρης εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής παραμένει ουσιώδους σημασίας για την εδραίωση της προόδου που έχει σημειωθεί πρόσφατα.

Η αύξηση του τουρισμού, αναφέρει η έκθεση, βελτίωσε την οικονομία και η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η ισχυρή απορροφητικότητα κοινοτικών πόρων μέσα από σημαντικά κατασκευαστικά έργα με κοινοτική συγχρηματοδότηση, όπως η επανέναρξη των έργων σε τέσσερις μεγάλους αυτοκινητοδρόμους αξίας πάνω από 7 δισ. ευρώ, θα έχουν θετικό αντίκτυπο στις επενδύσεις.

Ωστόσο η πρόσβαση στη χρηματοδότηση παραμένει δύσκολη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις καθώς μόνο το 33% των ελληνικών ΜΜΕ εξασφάλισαν τη χρηματοδότηση που επεδίωκαν το 2013, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 65%. Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί το πιο επείγον πρόβλημα για το 32% των ΜΜΕ, όταν ο μέσος κοινοτικός όρος είναι 15%, αναφέρει η Κομισιόν.

Εξάλλου, το Ινστιτούτο για την ανάπτυξη, το οποίο δημιουργείται αναμένεται να διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση καθώς θα χρηματοδοτηθούν ΜΜΕ και έργα υποδομής , τονίζει η Επιτροπή.

Εκτιμά ακόμη ότι οι πόροι των κοινοτικών ταμείων προσφέρουν σημαντικά ποσά για πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσα από το ελληνικό ταμείο για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι επιδόσεις της Ελλάδας στην καινοτομία είναι κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ και η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μια μέτρια επίδοση. Οι επιδόσεις της χώρας σε σχέση με την ΕΕ μειώθηκαν από το 74% το 2008 στο 69% το 2013.

Η βελτίωση της κατάταξης της Ελλάδας, όπως αναδεικνύεται στην έκθεση για την επιχειρηματικότητα της Παγκόσμιας Τράπεζας οφείλεται, μεταξύ άλλων, στις νομοθεσίες που υιοθετήθηκαν πρόσφατα, εκτιμά η Επιτροπή.

Σύμφωνα με την επιτροπή προκλήσεις για την Ελλάδα είναι η κοινωνική κατάσταση και η απασχόληση, αλλά οι φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής βελτίωσαν αισθητά το κόστος της ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα με τα μέτρα τόνωσης της απασχόλησης που χρηματοδοτήθηκαν με κοινοτικούς πόρους και τις αυξημένες επενδύσεις, αναμένεται να οδηγήσουν σε μείωση της ανεργίας στο 26% το 2014 και στο 24% το 2015.

Εξάλλου, όπως αναφέρεται στην έκθεση, η διαφθορά στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα παραμένει ανησυχητική. Σύμφωνα με το ελληνικό τμήμα της διεθνούς διαφάνειας τα κρατικά νοσοκομεία, οι εφορίες και η πολεοδομία είναι τα βασικά κέντρα δημόσιας διαφθοράς.