Εφικτό χαρακτηρίζει τον στόχο της Ελλάδας για πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει στο μηνιαίο δελτίο του Σεπτεμβρίου.

Η ΕΚΤ σημειώνει ότι οι κίνδυνοι για τις δημοσιονομικές προοπτικές στο κοντινό μέλλον προέρχονται από την αβεβαιότητα σχετικά με τις συνέπειες από τις εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος που ισχύουν από φέτος, καθώς και από τις αρνητικές δικαστικές αποφάσεις όσον αφορά τις μειώσεις μισθών και συντάξεων που είχαν γίνει σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και την οριακή οικονομική κατάσταση στον τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

«Για τα έτη μετά το 2014, υπάρχουν σημαντικά δημοσιονομικά κενά σε σύγκριση με τους πιο φιλόδοξους στόχους για πρωτογενή πλεονάσματα 3% του ΑΕΠ το 2015 και 4,5% του ΑΕΠ το 2016. Οι λύσεις για το πώς θα αντιμετωπισθούν αυτά, θα πρέπει να συζητηθεί στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον προϋπολογισμό του 2015 και της επόμενης εξέτασης του προγράμματος το Φθινόπωρο του 2014», αναφέρει η ΕΚΤ.