Ξεπέρασε τον αρχικό στόχο του υπουργείου οικονομικών η χθεσινή έκδοση τριετών και πενταετών ομολόγων καθώς προσφέρθηκαν πάνω από 1,6 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας το αρχικό ποσό ύψους 1 δισ. ευρώ. 

Το υπουργείο Οικονομικών χαρακτηρίζει τη έκδοση αυτή, ως ένα ακόμη βήμα προς την ομαλοποίηση της αγοράς ελληνικών ομολόγων, αφού όπως εξηγεί στην ανακοίνωσή του μεταφέρθηκε χρέος από τα εξαιρετικά βραχυπρόθεσμα έντοκα γραμμάτια σε μεσοπρόθεσμες εκδόσεις αφαιρώντας πίεση από την αναχρηματοδότηση του Δημοσίου εν μέσω πτώσης των αποδόσεων. 

Επίσης, μειώθηκε το stock των εντόκων σε κυκλοφορία από 15 δισ. ευρώ σε 13,4 δισ. ευρώ. Κατά συνέπεια καθίσταται δυνατή η έκδοση εντόκων 18μηνης διάρκειας η οποία καλύπτει ένα κενό της ελληνικής καμπύλης επιτοκίων και απευθύνεται σε μια κατηγορία επενδυτών που αναζητούν αποδόσεις σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Η έκδοση 18μηνου θα επιτρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο να προσδώσει αποδόσεις καταθετικού προϊόντος στα 3μηνα και 6μηνα που αποτελούν και τον μεγαλύτερο όγκο εντόκων ρίχνοντας περαιτέρω το κόστος τους. Κατ΄ αυτό τον τρόπο αυτή η διαχειριστική πράξη θα έχει δημοσιονομικό όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο σε ορίζοντα εξαμήνου.

Τέλος, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών δίνεται η δυνατότητα στις ελληνικές τράπεζες να λάβουν ενεργό μέρος στην αγορά ομολόγων ελληνικού δημοσίου που προσελκύει όλο και μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον καθώς η ελληνική οικονομία αναβαθμίζεται. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την ομαλοποίηση της αγοράς καθώς στις άλλες χώρες της περιφέρειας, η συμμετοχή των εγχώριων πιστωτικών οργανισμών στις αγορές ομολόγων υπερβαίνει το 30%. Η συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών θα προσδώσει στην αγορά ομολόγων μεγαλύτερη ρευστότητα καθιστώντας την πιο λειτουργική, συμπιέζοντας το κόστος των συναλλαγών και προσελκύοντας περισσότερους επενδυτές.