Οι πωλήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών διαμορφώθηκαν σε  10.933 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι 12.472 εκατ. ευρώ το 2012, καταγράφοντας μείωση κατά 12,5%, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του κλάδου πετρελαιοειδών που επεξεργάστηκε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Μικρή άνοδο παρουσίασε ο ογκος των πωλήσεων κατά 3,8% . Ο κλάδος παρέμεινε σε ζημιογόνα καθαρά αποτελέσματα το 2013, το ύψος των οποίων διαμορφώθηκε στα 98 εκατ. ευρώ έναντι 81,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο, ενώ και τα μικτά κέρδη του περιορίστηκαν περαιτέρω υποχωρώντας στα 373 εκατ. ευρώ έναντι 405 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Το συνολικό κόστος πωληθέντων μειώθηκε κατά 12,5%. Οι υπόλοιπες δαπάνες των επιχειρήσεων του κλάδου μειώθηκαν το 2013 κατά 7% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκαν στα 460 εκατ. ευρώ έναντι 493 εκατ. ευρώ το 2012. Από τα επιμέρους στοιχεία των δαπανών σχεδόν όλα σχεδόν σημείωσαν μείωση, με εξαίρεση τα ανόργανα έσοδα/έξοδα.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, τα περισσότερα μεγέθη που προσδιορίζουν την περιουσιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων του κλάδου πετρελαιοειδών παρουσίασαν μείωση το 2013. 

Επιπρόσθετα η καθαρά θέση των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 10,4%, από 733 εκατ. ευρώ το 2012 σε 656 εκατ. ευρώ περίπου το 2013.