Αμετάβλητο διατηρεί η Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας το βασικό επιτόκιο, στο 8,5%.

Αν και το Εκτελεστικό Συμβούλιο εκτιμά ότι, η εφαρμογή των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης και η υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων βρίσκεται σε σωστό «δρόμο», αποφάσισε τη διατήρηση του βασικού επιτοκίου σ' αυτό το επίπεδο.

Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται, μεταξύ άλλων, ότι, οι πρόσφατες γεωπολιτικές εντάσεις αποθάρρυναν την αισιοδοξία σε «όρους» ανάκαμψης στην ευρωζώνη και σε άλλους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της Σερβίας.