Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα, από B- σε Β, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η προοπτική του ελληνικού αξιόχρεου χαρακτηρίζεται «σταθερή», γεγονός που σημαίνει πως δεν αναμένονται άλλες αναβαθμίσεις ή υποβαθμίσεις κατά τους επόμενους μήνες.

Όπως εκτιμούν οι αναλυτές, η διαδρομή των επόμενων αναβαθμίσεων θα έχει σταθμούς μέσα στο 2014 και ιδιαίτερα περί τον μήνα Νοέμβριο, όταν παρά τις πρόσφατες διαψεύσεις θα δρομολογηθούν οι σχετικές διαδικασίες μεταξύ ΔΝΤ και ευρωζώνης για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. 

Ο οίκος στην έκθεσή του αναμένει ότι η ανάκτηση του πραγματικού και ονομαστικού ΑΕΠ θα επιτρέψει στην Ελλάδα να λειτουργήσει με ένα μέσο πρωτογενές πλεόνασμα 2% του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-2017.

Ο οίκος αναμένει από την ελληνική κυβέρνηση να απορροφήσει ένα αυξανόμενο μερίδιο των κονδυλίων της ΕΕ, να διευρύνει περαιτέρω τη φορολογική βάση και να βελτιώσει την είσπραξη των φόρων, ενώ πιστεύει ότι υπάρχουν «ελάχιστα περιθώρια» για περαιτέρω ελιγμούς από την πλευρά των δαπανών. 

Στο σημείο αυτό θεωρεί πως η κυβέρνηση θα πραγματοποιήσει κάποιες φορολογικές περικοπές, ενώ θεωρεί πως οι καθοδικοί κίνδυνοι θα αυξηθούν εάν αποπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία παγιωθούν.

Ο Standard & Poor's θεωρεί πως υπάρχει χαμηλή πιθανότητα επιπλέον αύξησης του δημόσιου χρέους λόγω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Όπως σημειώνει οι τέσσερις μεγαλύτερες εγχώριες τράπεζες έχουν αυξήσει κατά 8,4 δισ. ευρώ τα κεφαλαία τους άμεσα από τις αγορές και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει ένα υπόλοιπο ύψους 11 δισ. ευρώ.

«Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση μπορεί να λάβει πρόσθετη ελάφρυνση του χρέους από τους επίσημους πιστωτές, δεν αναμένουμε τρίτη αναδιάρθρωση για τους πιστωτές του ιδιωτικού τομέα», σημειώνει ο οίκος και προσθέτει πως αναμένει ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τα περίπου 3 δισ. ευρώ του χρέους που κατέχουν οι πιστωτές που δεν συμμετείχαν στις δύο ανταλλαγές χρέους του 2012.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εντόκων γραμματίων 1,6 δισ. ευρώ με τριετή και πενταετή ομόλογα.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Αυγούστου η Moody's αναβάθμισε τη χώρα κατά δύο βαθμίδες, σε Caa1 από Caa3, και διατήρησε σε «σταθερές» τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη διεθνή συγκυρία.