Γράφει η Αγγελική Κιλιντζόγλου

Μπορεί να ανακοινώθηκε ότι άρχισε η νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ ωστόσο οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν την πρώτη δόση κανονικά χωρίς το μειωμένο φόρο ή τις εκπτώσεις 20% για τα ξενοίκιαστα και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.

Σύμφωνα με την διευκρινιστική ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δικαιούνται τις εκπτώσεις θα πρέπει να πληρώσουν τον αυξημένο φόρο της αρχικής εκκαθάρισης καθώς οι ελαφρύνσεις θα περάσουν στην εκκαθάριση που θα γίνει μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.
Στον αντίποδα από τον φόρο θα απαλλαγούν αυτομάτως από το υπουργείο Οικονομικών όσοι δικαιούνται έκπτωση 100%.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του υπουργείου διευκρινίζεται ότι έχει αρχίσει η εκκαθάριση των δηλώσεων. Έτσι σταδιακά οι φορολογούμενοι θα βλέπουν στο Taxisnet και στην ηλεκτρονική σελίδα του περιουσιολογίου το νέο αριθμό των δόσεων, το ποσό της κάθε δόσης και την ημερομηνία καταβολής τους. Ωστόσο, από 15/9 και μέχρι τη νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, οι φορολογούμενοι δεν θα δουν στο εκκαθαριστικό τους διαφορετικό ποσό οφειλόμενου φόρου από αυτό που είχε αρχικά εκκαθαρισθεί.

Την ερχόμενη Δευτέρα 22/9 θα γίνει νέα εκκαθάριση του φόρου στους φορολογούμενους με οικόπεδα στις 4.000 περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, θα ληφθούν υπόψη οι τιμές των οικοπέδων, με βάση τις οποίες υπολογίσθηκε ο ΦΑΠ φυσικών προσώπων έτους 2013, εφόσον αυτές είναι ευνοϊκότερες για τους φορολογούμενους. Επίσης, κατά τη νέα εκκαθάριση θα εξαιρεθούν από το φόρο τα ακίνητα που βρίσκονται στην Κεφαλλονιά. Επιπλέον, στις περιπτώσεις ακινήτων, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης, κατά τη νέα εκκαθάριση το υπόλοιπο του οικοπέδου τους θα απαλλαγεί από τον κύριο φόρο, ενώ ο συντελεστής του συμπληρωματικού φόρου για τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των ΝΠΔΔ, που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, θα μειωθεί από 5% σε 2,5%.

Για όσους έχουν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα θα πραγματοποιηθούν νέες εκκαθαρίσεις του ΕΝΦΙΑ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Σημειώνεται ότι στη ρύθμιση αυτή δεν περιλαμβάνεται σε καμία περίπτωση τα ημιτελή κτίσματα καθώς και τα ακίνητα που ουδέποτε έχουν ηλεκτροδοτηθεί. Μέσα στην ίδια προθεσμία θα χορηγηθούν και οι εκπτώσεις 50% ή 100% από το φόρο στις περιπτώσεις των οικονομικά αδύναμων φορολογουμένων - φυσικών προσώπων. 

Από τις αρχές Οκτωβρίου, οι φορολογούμενοι, οι οποίοι επιθυμούν να τροποποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση, θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, εμπρόθεσμα μέχρι και την 30η Νοεμβρίου, δήλωση Ε9, με την οποία θα διορθώσουν, διαγράψουν ή συμπληρώσουν στοιχεία των ακινήτων τους. Εφόσον από την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης προκύπτει επιστροφή φόρου άνω των 300 ευρώ ο φορολογούμενος θα υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν το λόγο της υποβολής της δήλωσης αυτής. Στην περίπτωση που, μετά την υποβολή της πρώτης τροποποιητικής δήλωσης, υποβληθεί και νέα τροποποιητική δήλωση, μέχρι 30/11, θα διενεργείται σε κάθε περίπτωση νέα εκκαθάριση του φόρου μετά από έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών αυτής, εφόσον προκύπτει μείωση του φόρου. 

Τέλος, εντός του Οκτωβρίου θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τα ξενοδοχειακά κτίρια, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από ατομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να τύχουν απαλλαγής από το συμπληρωματικό φόρο.

TAGS