Αρνητικές είναι οι προβλέψεις του οίκου Moodys για τον τραπεζικό τομέα της Κύπρου. 

Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης του οίκου αναμένεται αύξηση των προβληματικών δανείων τους επόμενους δώδεκα με δεκαοκτώ μήνες, καθώς και αύξηση των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών, ενώ ο αρνητικός ορίζοντας, αντανακλά τις αδυναμίες της χρηματοδοτικής βάσης των κυπριακών τραπεζών, λόγω της εύθραυστης εμπιστοσύνης των καταθετών μετά το bail-in.

Όπως επισημαίνεται οι κυπριακές τράπεζες αναμένεται να χρειαστούν περίπου 700 εκατ. ευρώ. Στο κεντρικό σενάριο του οίκου υπολογίζεται οικονομική συρρίκνωση κατά τα επόμενα δύο χρόνια, από 4,1% το 2014 σε 2% το 2015. Σημειώνεται ότι η συρρίκνωση ενδέχεται να συνεχιστεί και το 2016.

Ο οίκος υπολογίζει ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα αυξηθούν στο 60% τους επόμενους 12 με 18 μήνες και το βασικό σενάριο περιλαμβάνει και ζημιές 35% από την έκθεση των τραπεζών σε κυπριακό χρέος. Εκτιμά, επίσης, ότι «οι τράπεζες θα χάσουν το 14% της αξίας των στεγαστικών δανείων, το 24% των μεγάλων και το 29% των μικρομεσαίων επιχειρηματικών δανείων, το 35% των δανεισθέντων στο κράτος και το 35% των καταναλωτικών δανείων».

Ο οίκος εκτιμά ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν την καταγραφή ζημιών το 2014 λόγω των προβλέψεων για επισφάλειες, αν και οι ζημιές είναι κάτω από τα επίπεδα που παρατηρούνται τα τελευταία τρία χρόνια. Επίσης, εκτιμά ότι οι ζημιές θα ανέλθουν κοντά στα Euro687 εκ. που ήταν οι περσινές ζημιές του συστήματος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Αν και οι τράπεζες μείωσαν το λειτουργικό κόστος, αναφέρει, τα περιθώρια περαιτέρω μείωσης του κόστους είναι περιορισμένα.