Στο 0,2% καταγράφηκε ο αποπληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο. 

Το ποσοστό αυτό είναι το τρίτο χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τη Βουλγαρία (-1%) και την Ισπανία (-0,5%), σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, στις Βρυξέλλες.

Στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος στο 0,4% τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο, ενώ πριν από ένα χρόνο ήταν στο 1,3%.

Αποπληθωρισμό εκτός από την Ελλάδα είχαν ακόμη η Εσθονία, η Ιταλία και η Σλοβακία, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Αυστρία και τη Μεγάλη Βρετανία (από 1,5%).