Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Νίκος Δένδιας παραβρέθηκε σε ημερίδα για την προώθηση ελληνικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στην αγορά της Γερμανίας και μεταξύ άλλων τόνισε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία μεταξύ της Γερμανικής Πρεσβείας και της ελληνικής πλευράς ενώ διευκρίνισε ότι κύριος στόχος της ομάδας εργασίας είναι η υποστήριξη των εξαγωγών των ελληνικών αγρο-διατροφικών προϊόντων.
 
«Οι ελληνικές εξαγωγές αντιστοιχούν στο 1/3 των εισαγωγών. Προφανώς αυτό το μοντέλο δεν είναι βιώσιμο. Είναι ένας από τους τομείς που η κυβέρνηση παρεμβαίνει δραστικά προκειμένου να βοηθήσει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Δεν θα πρωτοτυπήσω, τα ελληνικά αγρο-διατροφικά προϊόντα είναι από τους τομείς όπου η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Είναι τομέας που στέκεται στον παγκόσμιο ανταγωνισμό με μεγάλη επιτυχία και περαιτέρω δυναμική.
 
Τα ελληνικά αγροτικά και διατροφικά προϊόντα αποτελούν την αιχμή του δόρατος των ελληνικών εξαγωγών. Ένας σημαντικά αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα παράγουν νέα προϊόντα εδώ και λίγα χρόνια. Πολλές επιχειρήσεις που στοχεύουν σε ειδικό καταναλωτικό κοινό στο εξωτερικό πειραματίζονται με την ανάπτυξη νέων προϊόντων εξελίσσοντας παραδοσιακά προϊόντα και δημιουργώντας νέα» σημείωσε ο κ. Δένδιας.
 
Ο υπουργός Ανάπτυξης σχολίασε ότι στη διαρθρωτική αδυναμία της ελληνικής οικονομίας στον τομέα των εξαγωγών πρέπει να συνυπολογιστεί ο κατακερματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγρο-διατροφικό τομέα. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δεν μπορούν να επωφεληθούν από οικονομίες κλίμακας.
 
«Παρά το γεγονός ότι ο τομέας απασχολεί 3 φορές περισσότερους εργαζόμενους εν συγκρίσει με τους γείτονες μας Ιταλούς και Γάλλους στην ΕΕ, η παραγωγή παραμένει χαμηλή. Ο αγρο-διατροφικός τομέας συμβάλλει 3,5% στο ΑΕΠ και απασχολεί 12% του πληθυσμού. Εδαφικά εμπόδια καθώς και το ζεστό κλίμα, σημαντική αιτία πρόκλησης πυρκαγιών, συμβάλλουν στον περιορισμό της ελληνικής αγροδιατροφικής  παραγωγής.
 
Πάρα ταύτα, ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα των ελληνικών αγροδιατροφικών εξαγωγών είναι η υψηλή τους ποιότητα. Αυτή η ποιότητα, μαζί με τη μοναδικότητα πολλών ελληνικών προϊόντων – επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο προϊόν της καταγωγής του Πρωθυπουργού κ. Σαμαρά, τις ελιές Καλαμάτας, ο Κρόκος Κοζάνης, το αυγοτάραχο Μεσολογγίου, αλλά και το κουμ-κουάτ και το λάδι της ιδιαίτερής μου πατρίδας της Κέρκυρας – παρέχει στους Έλληνες εξαγωγείς ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στις παγκόσμιες αγορές» κατέληξε.