Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα θα διατεθεί ποσό 26,8 εκατ. ευρώ από εγκληματικές δραστηριότητες σε πολιτικές για την Παιδεία, την Υγεία και την Εργασία. 

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Σταϊκούρας τα χρήματα αυτά είναι μέρος των 34,3 εκατ. ευρώ (7,5 εκατ. ευρώ το 2013 και 26,8 εκατ. ευρώ το 2014) που έχει καταθέσει μέχρι τώρα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στον ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος όπου συγκεντρώνονται τα ποσά από εγκληματικές δραστηριότητες που ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη.

Πρόκειται για ποσά που αποτελούν έσοδα του Προϋπολογισμού στο έτος που κατατίθενται, ενώ παράλληλα, αντίστοιχου ύψους πιστώσεις μπορούν να εγγράφονται στον Τακτικό Προϋπολογισμό για την ενίσχυση προγραμμάτων ή την χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν, ιδίως, την εκπαίδευση, την έρευνα, την υγεία ή την κοινωνική αλληλεγγύη.

Έτσι τα 26,8 εκατ. ευρώ θα διατεθούν ως εξής:

1. 9 εκατ. ευρώ διατίθενται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο αναλύεται ως εξής:
* 4,14 εκατ. ευρώ για επιχορήγηση ΑΕΙ (κάλυψη δαπανών λειτουργίας των ΑΕΙ και των πανεπιστημιακών νοσοκομείων Αιγινήτειο και Αρεταίειο καθώς και προμήθεια καυσίμων θέρμανσης).
* 1,6 εκατ. ευρώ για επιχορήγηση ΤΕΙ (κάλυψη δαπανών λειτουργίας των ΤΕΙ και προμήθεια καυσίμων θέρμανσης).
* 2 εκατ. ευρώ για ενίσχυση ΑΕΙ και ΤΕΙ για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών σίτισης των φοιτητών.
* 1 εκατ. ευρώ για ενίσχυση των Ερευνητικών και Επιστημονικών Ιδρυμάτων.
* 260.000 ευρώ για ενίσχυση της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθώς και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

2. 8,9 εκατ. ευρώ διατίθενται στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση του ΟΚΑΝΑ, προκειμένου να εξοφληθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του σε τρίτους και σε ασφαλιστικά ταμεία καθώς και για την αγορά φαρμακευτικού-υγειονομικού υλικού και αναλωσίμων.

3. 8,9 εκατ. ευρώ διατίθενται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη δαπανών μετακίνησης ατόμων ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι, υπερήλικες κλπ.).

Τα ποσά αυτά θα πρέπει να απορροφηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς μέσα σε τρεις μήνες.