Στο 26,6% υποχώρησε το ποσοστό ανεργίας στο β΄ τρίμηνο φέτος, με τον αριθμό των ανέργων να ανέρχεται σε 1.280.101 άτομα.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, παρά τον περιορισμό του ποσοστού της ανεργίας (από 27,3% το β΄τρίμηνο 2013 και 27,8% το α΄ τρίμηνο 2014), κυρίως, λόγω του τουρισμού (αύξηση 1,2% των απασχολούμενων στον τριτογενή τομέα), τα δομικά προβλήματα στην αγορά εργασίας παραμένουν:

- Οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν εργασία από 12 μήνες και άνω) αποτελούν το 74,4% του συνόλου των ανέργων και ανέρχονται σε περίπου 952.400 άτομα.

- Περισσότεροι από ένας στους δύο νέους έως 24 ετών είναι άνεργοι (ποσοστό 52%), παρά τα προσωρινά προγράμματα απασχόλησης με τις χαμηλές αμοιβές, ενώ ειδικά στις νέες γυναίκες η ανεργία ανέρχεται στο 57,5%.

Συγκεκριμένα, από την τριμηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτουν τα εξής:

Το β΄ τρίμηνο εφέτος, ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.539.085 άτομα και των ανέργων σε 1.280.101 άτομα. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 26,6%, έναντι 27,8% του προηγούμενου τριμήνου και 27,3% του αντίστοιχου τριμήνου του 2013.

Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,6% σε σχέση µε το προηγούμενο τρίμηνο (περίπου επιπλέον 52.000 άτομα στις υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης) και κατά 0,1% σε σχέση µε το α΄ τρίμηνο του 2013 (περίπου επιπλέον 40.000 άτομα στις υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης). Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 4,6% σε σχέση µε το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 3,6% σε σχέση µε το β΄ τρίμηνο του 2013.

Το ποσοστό των «νέων ανέργων», δηλαδή των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν, ανέρχεται στο 22,8% του συνόλου των ανέργων, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν εργασία από 12 μήνες και άνω, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι), αποτελούν αντίστοιχα το 74,4%.

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (30,4% το β΄ τρίμηνο εφέτος από 31,2% το β΄ τρίμηνο πέρυσι) είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών (23,5% από 24,3%).

Ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15- 24 ετών (52% το β΄ τρίμηνο εφέτος από 59,2% το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 57,5%. Ακολουθούν οι ηλικίες, 25- 29 ετών (40% από 44,1%), 30- 44 ετών (αμετάβλητο στο 25,5%), 45- 64 ετών (19,9% από 18,8%) και 65 ετών και άνω (10,2% από 10,9%).

Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Δυτική Ελλάδα (29,9% το β΄ τρίμηνο εφέτος από 28,6% το β΄ τρίμηνο πέρυσι), η Κεντρική Μακεδονία (29,4% από 30,3%) και η Ήπειρος (28,3% από 27,2%). Ακολουθούν, η Αττική (27,4% από 28,5%), η Δυτική Μακεδονία (27,3% από 32,6%), η Στερεά Ελλάδα (26,8% από 27%), η Θεσσαλία (25,1% από 25,6%), η Κρήτη (22,8% από 24,1%), η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (23,8% από 27,3%), η Πελοπόννησος (23,6% από 21,7%), το Βόρειο Αιγαίο (22,7% από 22,3%), οι Ιόνιοι Νήσοι (21,1% από 16,4%) και το Νότιο Αιγαίο (17,9% από 19,8%).

Η κατανομή της ανεργίας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, έχει ως εξής: το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους έχουν πάει μερικές τάξεις δημοτικού (43,3%), ενώ ακολουθούν τα άτομα που δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (34,8%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (13,4%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (19%).

Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το 21,4% αναζητεί αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 72,7% αναζητεί πλήρη, αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειμένο να εργαστεί και µε μερική απασχόληση. Τέλος, το 5,9% είτε αναζητεί μερική απασχόληση είτε δεν ενδιαφέρεται εάν θα βρει μερική ή πλήρη απασχόληση.

Ένα ποσοστό ανέργων (4,6%) απέρριψε κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή: α) δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (27,9%), β) δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (24,5%), γ) δεν εξυπηρετούσε το ωράριο (21,1%).

Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων µε ξένη υπηκοότητα, είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (33% έναντι 26%). Επίσης, το 73,6% των ξένων υπηκόων είναι οικονομικά ενεργό, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων, το οποίο είναι 50,5%. Στο επίπεδο της απασχόλησης, το β΄ τρίμηνο του 2014 βρήκαν απασχόληση 171.345 άτομα, τα οποία ήταν άνεργα πριν από ένα έτος. Παράλληλα, 50.114 άτομα μετακινήθηκαν από τον οικονομικά µη ενεργό πληθυσμό σε θέσεις απασχόλησης. Αντίθετα, 138.438 άτομα, τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούμενα, σήμερα είναι άνεργα και άλλα 76.753 άτομα που ήταν απασχολούμενα, είναι πλέον οικονομικά µη ενεργά. Επιπλέον, 108.853 άτομα, που πριν από ένα έτος ανήκαν στον οικονομικά µη ενεργό πληθυσμό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, αλλά είναι άνεργα.

Ανά τομέα της οικονομίας, στον πρωτογενή τομέα παρατηρείται μείωση 1,1% στον αριθμό των απασχολούμενων, στον δευτερογενή παρατηρείται μείωση 3,7% και στον τριτογενή τομέα αύξηση 1,2%.

Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 9,4% του συνόλου των απασχολουμένων. Από το υποσύνολο αυτό των εργαζομένων, το 65,7% έκανε αυτήν την επιλογή διότι δεν μπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση, το 5,8% για άλλους προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, το 4,6% διότι εκπαιδεύεται, το 2,5% διότι φροντίζει μικρά παιδιά ή εξαρτώμενους ενήλικες και το 17,7% για διάφορους άλλους λόγους.

Το ποσοστό των μισθωτών, το οποίο εκτιμάται σε 64,6%, εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανέρχεται στο 83,4% του συνόλου των απασχολουμένων.