Το ποσό των 82,6 δισ. ευρώ διέθεσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σε 255 τράπεζες της Ευρωζώνης.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος TLTROs που ανακοίνωσε τον Ιούνιο για την αναχρηματοδότηση των τραπεζών με 4ετή δάνεια και πολύ χαμηλό επιτόκιο (0,15%) με στόχο την αύξηση του τραπεζικού δανεισμού στην πραγματική οικονομία. Πρόκειται για την πρώτη από τις 8 συνολικά πράξεις αναχρηματοδότησης που θα διεξαγάγει η ΕΚΤ έως τον Ιούνιο του 2016 για να ενισχύσει τη ρευστότητα των τραπεζών.

Σύμφωνα με το Reuters, η συμμετοχή των τραπεζών ήταν μικρή - καθώς το μέγιστο ποσό που μπορούσαν να πάρουν από την ΕΚΤ ανέρχεται σε 400 δισεκ. ευρώ -, αλλά σημειώνει ότι οι τράπεζες θα έχουν μία δεύτερη ευκαιρία να ζητήσουν ρευστότητα τον Δεκέμβριο. Πολλές τράπεζες ήταν απρόθυμες να συμμετάσχουν στη σημερινή προσφορά της ΕΚΤ, πιθανόν λόγω του φόβου ότι αυτό θα μπορούσε να τις εμφανίσει να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, λίγες μόνο εβδομάδες πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ασκήσεων ελέγχων αντοχής (stress tests) που διεξάγει η ΕΚΤ, αναφέρει το Reuters.

Για να συμμετάσχουν στην προσφορά της ΕΚΤ, τα πιστωτικά ιδρύματα έπρεπε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να αποστείλουν συμπληρωμένα έντυπα αναφοράς έως τις 28 Αυγούστου. Οι φορείς που θέλουν να συμμετάσχουν για πρώτη φορά στο TLTRO του Δεκεμβρίου πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένα έντυπα αναφοράς έως τις 20 Νοεμβρίου.